Що варто знати про реєстрацію молодіжних громадських організацій

Згідно Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»  молодіжні громадські організації – це  об’єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів. Особливості реєстрації молодіжної громадської організації полягають насамперед у віці її засновників та членів. Так, важливо знати, що засновниками молодіжних громадських організацій (надалі – організації) можуть бути не тільки громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах  та, які досягли 14-річного віку. Членство в цих організаціях може бути фіксованим і нефіксованим. Індивідуальними членами молодіжних громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. До речі, це можуть бути особи віком від 14 до 35 років, а особи старшого віку за умови, якщо їх кількість у цих організаціях не перевищує 10% загальної кількості членів; у складі виборних органів молодіжних громадських організацій кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів.

Відповідно до чинного законодавства молодіжні громадські організації створюються та провадять свою діяльність на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності та гласності. Молодіжна політика держави передбачає  можливість участі молодіжних громадських організацій у підготовці та прийнятті рішень, що стосуються державної політики по відношенню до молоді. Для цього організації можуть залучатися органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування до розроблення та обговорення відповідних законопроектів. В свою чергу, молодіжні організації вправі подавати свої пропозиції до проектів концепцій державних цільових програм. Така взаємодія допомагає державі та молоді “почути” один одного та сприяє підтримці молодіжних організацій.
Свою діяльність вони повинні здійснювати у відповідності до Конституції України, Законів України “Про громадські об’єднання” та “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, а також до своїх Статутів.
На установчих зборах засновниками у кількості не менше 2-ох осіб приймається рішення про створення молодіжної громадської організації, яке оформлюється протоколом.  Необхідно враховувати, що найменування організації обов’язково повинно містити вказівку на її статус, а саме – “молодіжна” чи “дитяча” організація. Якщо організація планує здійснювати свою діяльність без реєстрації юридичної особи, то необхідно лише повідомити реєстраційний орган про її заснування.
Важливо! Протягом 60 днів з моменту створення громадського формування необхідно зареєструвати його (якщо планується створення юридичної особи) чи повідомити про його створення (якщо без статусу юридичної особи) реєстраційний орган Міністерства юстиції.
І наостанок – якщо у Вас виникне бажання зареєструвати таку організацію, то всю необхідну інформацію можна прочитати у нас сайті – http://www.justvolyn.gov.ua/ в рубриці “Державна реєстрація громадських формувань”.

Top