Відділ організаційної роботи, документування та контролю

Прізвище Посада Телефон  та електронна адреса
Харковець Тетяна Миколаївна В.о. начальника відділу +38(0332)784662
t.kharkovets@vl.minjust.gov.ua
Харковець Тетяна Миколаївна Головний спеціаліст +38(0332)784662
t.kharkovets@vl.minjust.gov.ua
Черних Тетяна Костянтинівна Головний спеціаліст  +38(0332)784662
t.sereda@vl.minjust.gov.ua
Єгорова Ірина Ігорівна Провідний документознавець +38(0332)784662
Поліщук Ірина Петрівна Провідний документознавець +38(0332)784662

Адреса відділу: 43001, місто Луцьк, вул. Володимирська, 1, кабінет 107.

Основні завдання відділу:

 • забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;
 • підвищення ролі та впливу структурних підрозділів Головного управління юстиції і зміцнення виконавської дисципліни;
 • сприяння розширенню практики заслуховування на засіданнях колегії звітів заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів та підпорядкованих органів юстиції.

Функції відділу:

 • надає територіальним управлінням юстиції методичні та інструктивні матеріали з питань, віднесених до компетенції відділу;
 • організовує підготовку засідань колегії Головного управління юстиції, здійснює контроль щодо термінів та якості підготовки запланованих до розгляду питань, веде та оформляє протоколи засідань колегії;
 • забезпечує всебічний аналіз статистичної інформації;
 • організовує підготовку міжвідомчих та оперативних нарад при начальнику управління юстиції, здійснює контроль за термінами і якістю підготовки документів, що виносяться на їх розгляд, а також за своєчасним та якісним оформленням протоколів і постанов цих нарад, організаційним забезпеченням їх виконання відповідними службовими особами та підрозділами апарату;
 • здійснює перевірку стану організації роботи в підпорядкованих органах юстиції та структурних підрозділах апарату в межах своєї компетенції, забезпечення контролю за своєчасною реалізацією матеріалів перевірок та прийнятих рішень;
 • складає плани роботи Головного управління юстиції та колегії Головного управління юстиції;
  організовує спільно з іншими структурними підрозділами вивчення і розповсюдження позитивного досвіду організації роботи та контролює впровадження його в практику;
 • вивчає практику перевірок діяльності підпорядкованих органів юстиції, роботи колегії, узагальнень та інших питань, що випливають з необхідності вдосконалення організації роботи, вносить за їх результатами відповідні пропозиції керівництву Головного управління юстиції;
 • контролює дотримання встановленого порядку направлення завдань, інформаційних листів та інших документів підпорядкованим органам юстиції, здійснює контроль за забезпеченням комплексного та диференційного підходу при підготовці зазначених документів;
 • організовує діловодство з питань постановки контролю виконання відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Головному управлінні юстиції та Регламенту;
 • забезпечує виконання міжнародних договорів України з питань кримінального і цивільного судочинства;
 • організовує роботу із зверненнями громадян, зверненнями та запитами народних депутатів України, які поступили в Головне та територіальні управління юстиції;
 • забезпечує реалізацію державної правової політики, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних осіб.

 

Top