Сектор судової роботи та міжнародного співробітництва

Прізвище Посада Телефон  та електронна адреса
Мельник Оксана Миколаївна Завідувач сектору +38(0332)784667
o.melnyk@vl.minjust.gov.ua
 Сторожук Ольга Володимирівна Головний спеціаліст +38(0332)784667
o.yushchyk@vl.minjust.gov.ua
Савчук Ганна Ростиславівна Головний спеціаліст  +38(0332)784667
h.savchuk@vl.minjust.gov.ua
Б`яла Ірина Володимирівна Головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини +38(0332)784667
i.biala@vl.minjust.gov.ua

Адреса сектору: 43001, місто Луцьк, вул. Володимирська, 1, кабінет 204.

Основні завдання сектору:

 • організація та безпосереднє супроводження справ у судах України, стороною яких є Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України та держава у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини;
 • забезпечення представництва інтересів Головного територіального управління юстиції у Волинській області в судах України;
 • здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва;
 • експертне забезпечення правосуддя;
 • організація в межах своєї компетенції діяльності Регіонального відділення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у Волинській області.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 • представляє в межах своєї компетенції за дорученням Міністерства юстиції України під час розгляду справ у судах інтереси Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та держави у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, готує матеріали до розгляду цих справ;
 • забезпечує представництво інтересів Головного територіального управління юстиції у Волинській області та його посадових осіб у судах України, готує матеріали до розгляду цих справ;
 • організовує претензійну та позовну роботу в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області;
 • готує заперечення, відзиви, пояснення, інші процесуальні документи та організовує збір необхідних матеріалів та інших письмових доказів;
 • організовує в межах своєї компетенції діяльність Регіонального відділення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у Волинській області;
  проводить роз’яснювальну роботу серед посадових осіб інших установ та інформування населення про положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практику Європейського суду з прав людини;
 • за дорученням Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини вивчає факти, збирає докази та надсилає копії матеріалів у справах, що перебувають у провадженні Європейського суду з прав людини, а також іншу інформацію необхідну для забезпечення діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;
 • здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України та внесені до державного реєстру атестованих судових експертів;
 • здійснює аналітичну роботу щодо діяльності Сектору та виконання ним основних завдань та функцій; веде статистику та складає звіти про результати проведеної роботи;
 • розглядає звернення, запити, пропозиції, заяви фізичних та юридичних осіб з питань, що віднесені до компетенції Сектору;
 • забезпечує взаємодію судів та інших органів державної влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних договорів України;
 • забезпечує виконання положень міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах;
 • забезпечує судовий захист прав та інтересів заявників у судах України у випадках, встановлених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей;
 • проводить іншу роботу, пов’язану з забезпеченням виконанням основних завдань, покладених на Сектор.

Сектор з метою організації своєї діяльності має право:

 • одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
 • одержувати від структурних підрозділів Головного територіального управління юстиції у Волинській області інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на Сектор функцій;
 • залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду окремих питань, що належать до компетенції Сектору;
 • скликати та брати участь у нарадах з питань, що належать до його компетенції;
  залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово – експертну діяльність на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково – дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України;
 • вносити начальнику головного територіального управління юстиції пропозиції щодо удосконалення судової роботи та міжнародного співробітництва.

 

Top