Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

Прізвище Посада Телефон  та електронна адреса
Янченко Оксана Богданівна Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту +38(0332)280424
o.nazarkevych@vl.minjust.gov.ua

Поштова адреса: 43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Володимирська, 1

Місцезнаходження: 43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 27а

Основні завдання головного спеціаліста з внутрішнього аудиту

 • складає та веде базу об’єктів внутрішнього аудиту;
 • готує проект плану проведення внутрішнього аудиту та розрахунок планового робочого часу спеціаліста на проведення, готує проект програми проведення внутрішнього аудиту;
 • проводить планові та, за рішенням начальника Головного територіального управління юстиції у Волинській області, позапланові внутрішні аудити згідно з розпорядчими документами за підписом керівника начальника Головного територіального управління юстиції у Волинській області та приймає участь у проведенні внутрішніх аудитів у складі аудиторської групи Департаменту згідно з дорученням директора Департаменту;
 • забезпечує документування результатів внутрішніх аудитів, підготовку аудиторських звітів, висновків та рекомендацій відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту та внутрішніх документів Мін’юсту, Установи;
 • надає оцінку контролю за ефективним використанням та збереженням об’єктів державної власності;
  забезпечує реалізацію плану діяльності свого функціонального напряму у визначений термін, систематизує, опрацьовує, аналізує та узагальнює інформацію внутрішнього аудиту з метою визначення досягнень та заходів, спрямованих на усунення недоліків;
 • за дорученням начальника Головного територіального управління юстиції у Волинській області здійснює аналіз проектів рішень, пов’язаних з використанням грошових коштів та майна управління, для забезпечення їх цільового та ефективного використання;
 • невідкладно інформує начальника Головного територіального управління юстиції у Волинській області про виявлені ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, з наданням рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів;
 • незалежно та об’єктивно здійснює внутрішній аудит, не розголошує державну, комерційну та службову таємниці, яка стала йому відома під час виконання покладених на нього завдань, крім випадків, передбачених законодавством;
 • взаємодіє з питань проведення внутрішнього аудиту з структурними підрозділами територіальних органів юстиції, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту та державними органами;
 • приймає участь в аналізі причин та наслідків порушень і недоліків, виявлених за результатами проведених внутрішніх аудитів;
 • за дорученням начальника Головного територіального управління юстиції у Волинській області бере участь у контрольних заходах, ініційованих Держфінінспекцією (Держаудитслужбою), а також контрольних заходах, що проводяться іншими робочими групами і комісіями відповідно до чинного законодавства;
 • при надходженні звернень від органів державної влади та/або правоохоронних органів за дорученням начальника Головного територіального управління юстиції у Волинській області готує, та у межах компетенції, надає інформацію про результати внутрішнього аудиту або відсутність запитуваної інформації;
 • за дорученням начальника Головного територіального управління юстиції у Волинській області готує проекти матеріалів щодо інформування правоохоронних органів про результати проведених внутрішніх аудитів відповідно до законодавства;
 • розглядає, в межах компетенції, звернення громадян та юридичних осіб (листи, заяви, скарги тощо) про факти порушення вимог чинного законодавства, вносить пропозиції щодо вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду.
Top