Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Прізвище Посада Телефон  та електронна адреса
Пирога Вікторія Сергіївна
Заступник начальника Управління державної реєстрації – начальник відділу
+38(0332) 78-46-68
v.pyroha@vl.minjust.gov.ua
Романенко Леся Богданівна Заступник начальника відділу +38(0332) 78-46-68
l.romanenko@vl.minjust.gov.ua
Місюк Марія Михайлівна Головний спеціаліст +38(0332) 78-46-68
m.misiuk@vl.minjust.gov.ua
Данилюк Оксана Олегівна Головний спеціаліст +38(0332) 78-46-68
o.danyliuk@vl.minjust.gov.ua
Лотвіна Алла Василівна Головний спеціаліст +38(0332) 78-46-68
a.lotvina@vl.minjust.gov.ua

Основним завданням Відділу є:

 • Розгляд звернень громадян та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі — Комісія).

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • Здійснює розгляд звернень у сфері:

– державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

– державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 • Перед розглядом скарги по суті вивчає скаргу та надає Комісії пропозиції для встановлення:

– чи віднесено розгляд скарги до повноважень Головного територіального управління юстиції (належний суб’єкт розгляду скарги);

– чи дотримано вимоги Законів щодо строків подання звернення/скарги та вимог щодо її оформлення;

– чи наявні (відсутні) інші скарги з аналогічних питань.

 • Під час підготовки до засідання Комісії для розгляду скарги по суті надає Комісії пропозиції для встановлення:

– наявності чи відсутності обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, зазначених у скарзі, та інших обставин, які мають значення для об’єктивного розгляду скарги, у тому числі шляхом перевірки відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — реєстри);

– в разі необхідності забезпечує витребовування Комісією документів, пояснень тощо у суб’єкта оскарження.

 • У разі якщо комісія під час розгляду скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, Відділ забезпечує надсилання відповідних відомостей правоохоронним органам для здійснення перевірки фактів викладених у звернені/скарзі з метою вжиття заходів відповідного реагування та припинення порушення законодавства у сфері державної реєстрації.
 • Здійснює підготовку матеріалів та документів на розгляд Комісії, підготовку на основі протоколу засідання Комісії проекту висновку Комісії та проекту наказу Головного територіального управління юстиції.
 • Забезпечує надсилання скаржнику, суб’єкту оскарження, заінтересованим особам, іншому суб’єкту рішень, прийнятих за результатом розгляду скарги та засвідчених в установленому порядку.
 • Забезпечує виконання рішень Комісії, прийнятих відповідно до підпунктів “б”, “в” пункту 2 частини шостої статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та підпунктів “б”, “в” пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”.
 •  У разі прийняття Комісією рішення про тимчасове блокування доступу та/або анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру, Державного реєстру прав, надсилає повідомлення Технічному адміністратору.
 • В межах компетенції проводить семінари та заходи інформаційного характеру.
 • Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Відділ має право: 

 • Представляти Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.
 • Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його повноважень.
 • Вносити заступнику начальника — начальнику управління пропозиції з питань організації роботи Відділу.
 • Залучати у встановленому порядку вчених, фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.
 • Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності Відділу.
 • Брати участь у нарадах, семінарах, конференціях, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на Відділ завдань.
 • У межах своєї компетенції брати участь у підготовці проектів наказів та інших актів Головного територіального управління юстиції.
 • Начальник та працівники Відділу мають право доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань для виконання функцій контролю, а також для забезпечення виконання рішень Комісії, прийнятих відповідно до підпунктів “б”, “в” пункту 2 частини шостої статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та підпунктів “б”, “в” пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”.
 • Начальник та працівники Відділу мають право бути членами Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
Top