Керівництво Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти

Прізвище Посада Телефон  та електронна адреса
Ярема Тетяна Володимирівна Начальник управління +38(0332)784661
t.yarema@vl.minjust.gov.ua
Герасимик Микола Іванович Заступник начальника Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти – начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти +38(0332)280444
m.herasymyk@vl.minjust.gov.ua

Адреса управління: 43001, місто Луцьк, вул. Володимирська, 1, кабінет 203.

Основні завдання управління:

 • створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи та обов’язки; широке інформування населення про правову політику держави та законодавства, вдосконалення системи правової освіти;
 • державна реєстрація нормативно – правових актів обласної та районних державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також місцевих органів виконавчої влади, інших органів, акти яких підлягають державній реєстрації;
 • методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам, а також органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їхніх нормативно – правових актів у відповідність до чинного законодавства;
 • організаційне забезпечення та координація роботи підвідомчих органів та установ юстиції з питань систематизації законодавства.

Функції управління:

 • здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласної та районних державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, веде реєстр цих актів;
  скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;
 • перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласній та районних державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших структурних підрозділах стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
 • координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласної та районних державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань, надає їм необхідну методичну допомогу, консультує їх з питань підготовки навчально – тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів;
 • бере в межах повноважень участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю “Правознавство” у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів; вносить до відповідних органів управління освітою пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
 • бере участь у проведенні ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальності “Правознавство”, поточних перевірках дотримання державних вимог щодо провадження освітньої діяльності у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку юристів;
 • організовує та забезпечує роботу громадських приймалень із надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, надає їм методичну допомогу;
 • надає методичну допомогу представникам державних органів у реалізації програми правової освіти населення; консультує їх з питань підготовки навчально – тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення;
 • бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально – методичних заходів;
 • здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, законодавства та діяльності підвідомчих органів та установ юстиції;
 • бере участь у розробленні та розповсюдженні методичних матеріалів у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;
 • надає методичну допомогу територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласній та районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування у приведенні їхніх нормативно – правових актів у відповідність до законодавства;
 • здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласній та районних державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях;
 • організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласної та районних державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади;
 • перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласній та районних державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
 • одержує безоплатно від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій інформацію з питань, що належать до компетенції управління;
 • скликає наради з питань, що належать до його компетенції;
 • підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання;
 • здійснює узагальнення роботи з питань систематизації законодавства;
 • координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласної та районних державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;
 • забезпечує підвідомчі органи та установи юстиції “Офіційним вісником України” та іншими офіційними збірниками актів законодавства, що визначені Мін’юстом, кодексами України; доводить інформацію про збірники актів законодавства, що видаються Мін’юстом, та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян.
Top