Відділ з питань нотаріату

Прізвище Посада Телефон  та електронна адреса
Новосад Олена Анатоліївна
Начальник відділу
+38(0332)784665
notary@vl.minjust.gov.ua
Сиротенко Олександр Григорович Заступник начальника відділу +38(0332)784665
o.syrotenko@vl.minjust.gov.ua
Русинчук Роман Миколайович Головний спеціаліст +38(0332)784665
r.rusynchuk@vl.minjust.gov.ua
Семенюк Олександр Леонідович Головний спеціаліст +38(0332)784665
o.semeniuk@vl.minjust.gov.ua
Мірошниченко Юліана Григорівна Головний спеціаліст +38(0332)784665
Павлюк Аліна Анатоліївна Головний спеціаліст +38(0332)784665

Адреса сектору: 43001, місто Луцьк, вул. Володимирська, 1, кабінет 108.

Основні завдання відділу:

 • забезпечення роботи установ нотаріату області;
  забезпечення захисту та охорони власності, прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, підвищення рівня та культури нотаріального обслуговування населення;
 • сприяння у зміцненні законності та правопорядку при вчинені нотаріусами нотаріальних дій, здійснення контролю за діяльністю державних нотаріальних контор, нотаріального архіву та осіб, які здійснюють приватну нотаріальну діяльність, попередження правопорушень;
 • впровадження нових та удосконалення наявних форм і методів роботи по нотаріальному обслуговуванню населення шляхом проведення учбово-методичної роботи по підвищенню ділової кваліфікації нотаріусів області, розгляду наукових рекомендацій, пропаганди діючого законодавства та систематизації нормативних актів;
 • протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги).

Функції відділу:

 • здійснює керівництво державними нотаріальними конторами області, державного нотаріального архіву та організовує їх роботу;
 • здійснює контроль за організацією нотаріальної діяльності нотаріусів державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву і приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій, у тому числі під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та виконання ними правил нотаріального діловодства;
 • забезпечує та контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;
  визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;
 • контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних документів;
 • контролює своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату;
 • зупиняє, припиняє діяльність приватних нотаріусів, готує обґрунтовані подання до Міністерства юстиції України щодо анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;
 • уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на заняття нотаріальною діяльністю;
 • уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю і які не працювали нотаріусами, консультантами державної нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності;
 • здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз’яснення в межах своєї компетенції, забезпечує надання нотаріусам методичної допомоги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 • організовує та забезпечує роботу Методичної ради з питань нотаріату та надає методичну допомогу нотаріусам області;
 • забезпечує у межах своєї компетенції виконання Договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладених з іноземними державами;
 • встановлює розміри плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру та забезпечує організаційне керівництво цією роботою;
 • організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, пов’язаних з роботою підвідомчих установ нотаріату, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;
 • звітує перед Мін’юстом України про діяльність установ нотаріату та про зміни в складі приватних нотаріусів та державних нотаріальних контор;
 • сприяє науковій розробці питань вдосконалення нотаріальної діяльності, впровадження ефективних форм обслуговування;
 • здійснює через засоби масової інформації пропаганду чинного законодавства з питань нотаріату;
 • організовує і проводить конференції, семінари, інші заходи, сприяє підвищенню кваліфікації нотаріусів;
 • спільно з відділом персоналу організовує роботу по підвищенню кваліфікації працівників відділу з питань нотаріату та нотаріусів області;
 • спільно з відділом персоналу організовує роботу по добору та розміщенню кадрів державних нотаріусів, здійснює контроль за їх рухом;
 • здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги (далі – суб’єкти первинного фінансового моніторингу), шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних;
 • забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу;
 • здійснює заходи по регулюванню та нагляду з урахуванням політики, процедур та систем контролю, оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері;
 • вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення;
 • інформує Мін’юст з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення;
  забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів;
 • застосовує санкції до суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
  забезпечує роботу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 • здійснює інші функції, що відповідно до чинного законодавства покладені на структурні підрозділи територіальних органів юстиції з питань нотаріату;
 • організовує стажування уповноважених осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю з питань оформлення спадкових прав.

 

Top